نحوه تمدید گواهی های دوره های قبل

اطلاعیه مهم
با توجه به اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابتدای شروع این طرح گواهی قبولی آزمون دارای اعتبار دو ساله بود. از سال 95 با اعلام مجدد این مرکز مبنی بر صدور مدرک قبولی دائم مقرر گردید که گواهی ها از  دوره هفتم به بعد، بدون قید مدت اعتبار صادر گردد. لذا با بررسی های انجام شده مقرر گردید که داوطلبین آزمون های یک تا چهارم به دلیل اینکه  منابع آزمون متفاوتی داشته اند مجدد در آزمون شرکت نمایند و پذیرفته شدگان آزمون پنجم و ششم  نیاز است که طبق شیوه نامه پیوست نسبت به تمدید مدارک آزمون اقدام نمایند.

1.شیوه نامه تمدید

2.اعلام مفقودی

نتایج آزمون دفاتربه اطلاع داوطلبین دفاتر خدمات سلامت می رساند که نتایج آزمون از طریق شرکت فناوری آوای سلامت به آدرس https://reg.ava-salamat.ir/  از طریق درج در پرونده مشخص گردیده است.

داوطلبین پذیرفت شده که حد نصاب لازم را کسب کرده اند جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و گزینش نهایی لازم است که با مراجعه به سامانه مذکور در صورت نیاز اطلاعات خود را ثبت نمایند. همچنین از طریق سامان آوا زمان دقیق مصاحبه اعلام می گردد.

همچنین در صورتی که داوطلبی به نتایج آزمون اعتراض دارند بایستی در خواست خود را کتبا با ذکر تاریخ و امضا به دبیر خانه انجمن اعلام نمایند. لذا طی تهیه نامه ای با ذکر مشخصات فردی و حوزه امتحانی نسبت به اعتراض  خود اقدام نموده و نامه را از طرق زیر به دبیرخانه اعلام نمایند
02166915233 فکس
iaehiran@gmail.com ایمیل انجمن
09357094086 تلگرام انجمن
نتیجه اعتراض طی 3 الی 7روز کاری اعلام می گردد. همچنین مهلت اعتراض تا اول بهمن ماه خواهد بود. و این زمان قابل تمدید نیست.

 

دبیرخانه آزمون