عدم امکان دریافت کارت

به اطلاع کلیه داوطلبین مرحله 17 می رساند چنانچه از تکمیل پرونده خود اطمینان دارید، در صورت عدم امکان دریافت کارت ورود به  جلسه از قسمت تغییر رمز عبور وارد شده و با تغیر رمز عبور مجدد وارد بخش دریافت کارت شده و نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایید.

همچنین آدرس حوزه های آزمون در اطلاعیه شماره 4 نیز درج گردیده است

نحوه تمدید گواهی های دوره های قبل

اطلاعیه مهم
با توجه به اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابتدای شروع این طرح گواهی قبولی آزمون دارای اعتبار دو ساله بود. از سال 95 با اعلام مجدد این مرکز مبنی بر صدور مدرک قبولی دائم مقرر گردید که گواهی ها از  دوره هفتم به بعد، بدون قید مدت اعتبار صادر گردد. لذا با بررسی های انجام شده مقرر گردید که داوطلبین آزمون های یک تا چهارم به دلیل اینکه  منابع آزمون متفاوتی داشته اند مجدد در آزمون شرکت نمایند و پذیرفته شدگان آزمون پنجم و ششم  نیاز است که طبق شیوه نامه پیوست نسبت به تمدید مدارک آزمون اقدام نمایند.

1.شیوه نامه تمدید

2.اعلام مفقودی

رسید پستی گواهی های مرحله 16 و تمدیدی مرحله 5 و 6

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله 16  می رساند که تمامی گواهی ها به معاونت های بهداشتی کشور ارسال گردیده است. و گواهی های استان تهران به معاونت بهداشتی دانشگاه تهران تحویل داده شده است.

جهت سهولت در پیگیری آن رسید پستی آنها نیز در ذیل قرار گرفته است.

رسید گواهی های پستی مرحله16

همچنین افرادی که گواهی خود را  تا تاریخ 96.12.22 جهت تمدید به دفتر انجمن ارسال نموده اند،‌تمدید و ارسال گردیده است. لیست اسامی آنان نیز در ذیل آمده است.

 گواهی های مرحله 5 و 6