اطلاعیه 10: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین می رساند که اعتراضات اعلامی بررسی و نتیجه به شکل زیر اعلام می گردد.

سوال 37 گزینه صحیح الف است.

نتایج آزمون پس از تایید مرکز سلامت محیط  و کار وزارت بهداشت بر روی سامانه اعلام خواهد شد.

اطلاعیه 8: کلید اولیه آزمون 19

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله نوزدهم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه سوالات:

100 * {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

اطلاعیه 7: لیست داوطلبین حوزه ها

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون می رساند با توجه به اینکه برخی از داوطلبین موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند لیست شماره صندلی داوطلبین به ترتیبت حروف الفبا به تفکیک حوزه در ذیل آمده است.

داوطلبينی که اسم آنان در لیست های پیوست آمده  (مجاز به شركت در آزمون بوده) و با ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار می توانند در جلسه حضور بهم رسانند.

 همچنین  آدرس حوزه های امتحانی علاوه بر درج بر روی کارت ورود به جلسه ، در اطلاعیه شماره  5 درج گردیده است.

حوزه ارومیه

حوزه ایران

حوزه ساری

حوزه کرمان

حوزه نیشابور

حوزه یاسوج

نحوه تمدید گواهی های دوره های قبل

اطلاعیه مهم
با توجه به اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابتدای شروع این طرح گواهی قبولی آزمون دارای اعتبار دو ساله بود. از سال 95 با اعلام مجدد این مرکز مبنی بر صدور مدرک قبولی دائم مقرر گردید که گواهی ها از  دوره هفتم به بعد، بدون قید مدت اعتبار صادر گردد. لذا با بررسی های انجام شده مقرر گردید که داوطلبین آزمون های یک تا چهارم به دلیل اینکه  منابع آزمون متفاوتی داشته اند مجدد در آزمون شرکت نمایند و پذیرفته شدگان آزمون پنجم و ششم  نیاز است که طبق شیوه نامه پیوست نسبت به تمدید مدارک آزمون اقدام نمایند.

1.شیوه نامه تمدید

2.اعلام مفقودی