اطلاعیه 5: تمدید مهلت ویرایش و ثبت نام

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مرحله هجدم  تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند با توجه به تغییر تاریخ آزمون از 26 مهر به 3 ابان ماه، و با هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت  مهلت ثبت نام و ویرایش به مدت 3 روز تا ساعت 12 بامداد  روز شنبه مورخ 97/7/14 ادامه دارد. لطفا جهت ثبت نام و تکمیل پرونده خود هرچه سریعتر اقدام نمایید. این مهلت  قابل تمدید نمی باشد.

دبیرخانه آزمون