اطلاعیه 10: لیست داوطلبین حوزه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون میرساند با توجه به اینکه برخی از داوطلبین موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند لیست شماره صندلی داوطلبین به ترتیبت حروف الفبا به تفکیک حوزه در ذیل آمده است.

داوطلبينی که اسم آنان در لیست های پیوست آمده  (مجاز به شركت در آزمون بوده) و با ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار می توانند در جلسه حضور بهم رسانند.

حوزه ارومیه

حوزه تهران

(لازم به ذکر است که در حوزه تهران از شماره 1 تا 200 در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و از شماره 201 تا 402 در دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر خواهند بود.)

حوزه مشهد

حوزه همدان

 آدرس حوزه های امتحانی علاوه بر درج بر روی کارت ورود به جلسه ، در اطلاعیه شماره  9 درج گردیده است