اطلاعیه 4: آدرس حوزه امتحان

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت ‌بیستم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 16/12/97

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اصفهان

اصفهان خیابان ابن سینا جنب بیمارستان امین  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

2

تبریز

تبریز- پرديس- خ گلدشت - دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

3

شهید بهشتی

تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی شهید بهشتی

4

شیراز

شیراز- خیابان زند- نرسیده به میدان نمازی- جنب هلال احمر- ساختمام مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- سالن 22 بهمن

5

گیلان

رشت- خ رسالت- رودبارتان- مرکز آموزشی بهورزی

6

نیشابور

نیشابور-شهرک- بلوار جانبازان، روبروی فروشگاه انقلاب، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

7

همدان

همدان- چهارراه پژوهش بلوار شهید فهمیده روبروی پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده بهداشت