اطلاعیه 11:‌آدرس تحویل گواهی

آدرس های محل تحویل گواهی مرحله بیستم در جدول زیر آمده است. خواهشمند است قبل از مراجعه به معاونت های محترم بهداشتی با شماره های مندرج در اطلاعیه تماس بگیرید تا از حضور کارشناس مربوطه جهت تحویل گواهی مطلع شوید. پذیرفته شده بایستی اصل مدرك تحصيلي يا گواهي تائيد آن، اصل شناسنامه،‌ اصل كارت ملي،‌ تصوير فيش واريز مبلغ هزينه صدور گواهي( 400/000 ریال) را حتما به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه شرط شرکت در این ‌آزمون و دریافت گواهی منوط به عدم اشتغال افراد مخصوصا در حیطه بازرسی است، لذا افرادی که در حال گذراندن طرح هستند امکان دریافت گواهی را تا پایان مدت طرح ندارند و چنانچه در هر مرحله ای محرز شود که فرد دارای کد بازرسی است گواهی صادره باطل خواهد شد.

آدرس محل تحويل گواهي هاي قبولي آزمون  بیستم مورخ 16/12/97

ردیف

استان

آدرس

تلفن

مسئول تحويل مدارك

1

البرز

كرج- عظيميه - 45 متري كاج- جنب سازمان نظام پزشكي- معاونت بهداشتي - طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32543837-026

خانم مهندس اخوان

2

آذربایجان غربی

اروميه- خيابان شهيد بهشتي- روبروي مسجد قبا- معاونت بهداشتي – طبقه سوم-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

33452830-044

آقاي مهندس قاسمي

3

آذربایجان شرقی

تبريز- خيابان ثقه السلام شمالي- منبع آب- مركز بهداشت استان -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32330298-041

خانم مهندس قيطانچي

4

اردبیل

اردبیل – انتهاي خيابان دانشگاه- جنب شهرك دادگستري- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبیل – طبقه اول- معاونت بهداشتي -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 5618985991

33521900-045

آقاي مهندس عيني

5

اصفهان

اصفهان – خيابان ابن سينا- جنب بيمارستان امين-  حوزه معاونت بهداشتي- طبقه همكف-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 8148653374

34471000-031

خانم مهندس عطایی

6

ایلام

ایلام- بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان- گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای - کد پستی 6931165358

32227702-084

آقای مهندس سهرابیان

7

بوشهر

بوشهر- خ ورزش- روبروی ستاد نماز جمعه- معاونت بهداشتی- گروه بهداشت محیط و حرفه ای- کد پستی 7514633341

33322079-077

خانم مهندس چاهشوری

8

شهید بهشتی

تهران- تقاطع خ حافظ و جمهوري- ساختمان قديم وزارت بهداشت- طبقه پنجم - معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌‌اي

66707061-021

خانم مهندس زهتاب نجفي

9

خراسان شمالی

بجنورد- خيابان چمران- خيابان جمهوري- كوچه يادگان- معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 9413875199

32222923-058

32244678-058

آقاي مهندس بهنیا

10

خراسان رضوی

خراسان رضوی - مشهد- انتهاي خيابان سناباد- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 9185684538

38415001-051 داخلي 219

خانم مهندس نزاکتی

11

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی- خ معلم- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بیرجند- گروه بهداشت محیط و حرفه ای

32441182-056

خانم مهندس خوراشادی زاده

12

چهارمحال بختیاری

چهارمحال بختیاری شهركرد- ميدان انقلاب- خ ملت- مركز بهداشت استان- ساختمان شماره 2- طبقه دوم- گروه سلامت و محيط كار

22221534-038

آقاي مهندس بنايي

13

سمنان

سمنان- میدان معلم- بلواربسیج- بالاتراز امیر کبیر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- معاونت بهداشتی  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

33441021-023

آقای مهندس باطبی

14

زنجان

زنجان – بلوار آزادي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان - معاونت بهداشتي - طبقه اول- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 4515613113

33421017-024

آقاي مهندس ملك زاده

15

فارس

شيراز-  بلوار كريمخان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز- معاونت بهداشتي - طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

19-32305410-071

داخلی 5747

آقای مهندس نجفی

16

قزوین

بلوار آزادگان- ابتداي خيابان مفتح- ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- طبقه سوم- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی  3414853135

33678982-028

آقای مهندس طهماسبي پور/ خانم مهندس نادری

17

قم

قم – خيابان امام- خيابان 20 متري شهيد بهشتي- مركز بهداشت استان قم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

36700404-025

آقای مهندس باباخاني

18

کرمان

كرمان- بلوار جمهوري اسلامي- بالاتر از چهار راه شفا- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان- مرکز بهداشت استان

32113144-034

آقای مهندس گلزاری

19

کرمانشاه

کرمانشاه – ميدان فاطميه- اول خيابان بهار- معاونت امور بهداشتي كرمانشاه- طبقه سوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

37257801-083

آقاي مهندس اجرايي

20

کردستان

سنندج – خيابان آبيدر- ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- طبقه دوم- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 6618634683

33244989-087

خانم مهندس صمدنژاد

21

کهیلویه  و بویر احمد

کهکیلویه و بویراحمد- ياسوج- بلوار شهيد قرني-  مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي-  کدپستی 7591667449

33336580-074 

آقاي مهندس کرمی

22

گلستان

گرگان- خيابان 5 آذر- خيابان تختي – كوي كشاورز- مركز بهداشت استان گلستان- طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32243095-017

آقاي مهندس رضايي

23

گیلان

رشت-  ميدان فرهنگ- خيابان آزادگان- روبروي مدرسه شهيد بهشتي- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 4188614975

33323991-013

آقاي مهندس اسلامي/ آقاي مهندس سعيدي

24

لرستان

خرم آباد- خيابان معلم- ميدان انوشيروان رضايي- ستاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني-  حوزه معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- صندوق پستی 441

33326700- 066

آقاي مهندس پیری اعلم

25

مازندران

ساري- خيابان امير مازندراني- خيابان شهبند( رودكي سابق)- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 4816717887

33398334-011

خانم مهندس عقيلي

26

مرکزی

اراك- كوي مصطفي خميني- كوي گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- حوزه معاونت بهداشتي - طبقه دوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 3818146851

33678637- 086

خانم مهندس تركماني

27

هرمزگان

بندر عباس- کوی 22 بهمن- بلوار شهدای مهران- ک کوثر 6- مرکز بهداشت استان- واحد بهداشت محیط- کد پستی: 791453858

33560370-076

آقای مهندس رازمند

2

یزد

يزد- ميدان شهيد باهنر-  ابتداي بلوار شهيد صدوقي- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 8916978477

37245500- 035

آقاي مهندس جعفری