اطلاعیه 5:لیست داوطلبین مجاز

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان  مرحله بیست و نهم می رساند:

لیست داوطلبینی که پرونده انها تکمیل بوده و مجاز به شرکت در آزمون می باشند در پیوست آمده است.‌ متقاضیانی که در لیست نیستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

کدملی درج شده در سامانه آزمون ملاک دسترسی شما به سامانه امتحان است. لذا اگر داوطلبی در ثبت اولیه کدملی خطایی انجام داده باشد نمی تواند وارد سامانه امتحان گردد.

لطفا نیم ساعت قبل از آزمون ورود به سامانه امتحان را بررسی کنید تا در صورت بروز مشکل بتوانید برطرف نمایید.

باآرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبین گرامی

لیست مجاز 29