اطلاعیه1: منابع آزمون

فهرست منابع آزمون به شرح زیر بوده و از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. داوطلب موظف است برای هر دوره  از آزمون منبع اعلامی مربوط به همان آزمون را مطالعه نماید و هر گونه خطا در این مورد به عهده داوطلب می باشد( مطالعه منابع دوره قبل و اعتراض به نتیجه آزمون قابل پذیرش نیست).

 

لینک دانلود منابع آزمون 30