اطلاعیه4: تعویق زمان آزمون

به اطلاع داوطلبین مرحله سی و یکم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند که زمان آزمون به مدت دو هفته به تعویق افتاد. تاریخ آزمون 18 شهریورماه  1400خواهد بود.
همچنین داوطلبینی که در بازه اعلامی ثبت نام موفق به تکمیل پرونده یا ثبت نام در آزمون نشده اند می توانند تا تاریخ 5 شهریورماه نسبت به تکمیل پرونده یا ثبت نام جدید اقدام نمایند.