اطلاعیه۱: منابع آزمون35

به اطلاع داوطلبین محترم می رساند:

فهرست منابع آزمون  مرحله سی و چهارم به شرح زیر بوده و از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. داوطلب موظف است برای هر دوره  از آزمون منبع اعلامی مربوط به همان آزمون را مطالعه نماید و هر گونه خطا در این مورد به عهده داوطلب می باشد( مطالعه منابع دوره قبل و اعتراض به نتیجه آزمون قابل پذیرش نیست).

 

لینک دانلود منابع آزمون 35

 

لازم به ذکر است اگر منابع دیگری به آزمون اضافه گردد از طریق اطلاعیه های آزمون اعلام خواهد شد.