اطلاعيه 1: جدول زمان بندي
انجمن علمی بهداشت محیط ایران به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف می‌رساند که سومين آزمون در سال 93 ، طبق برنامه زمان بندی آزمون به شرح زیر اعلام می گردد:
 

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ارسال مدارك آزمون

93.07.22

93.08.18

دريافت كارت آزمون

93.08.24

93.08.29

آزمون

93.08.29

كليد آزمون

93.09.03

اعتراض به سوالات آزمون

93.09.4

93.09.6

اعلام نتايج

متعاقبلا از طريق سايت انجمن اعلام مي گردد

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون

 
لازم به ذکر است که راهنمای شرکت در آزمون همزمان با شروع ثبت نام از طریق سامانه قابل مشاهده است.