اطلاعیه۴: راهنمای تصویری 37

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در آزمون مرحله سی و هفتم"تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی" می رساند جهت آشنایی و  تسهیل در روند ثبت نام در آزمون لطفا به مواردی که در اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

راهنمای تصویری  آزمون سیو هفتم

 

دبیرخانه آزمون