اطلاعيه 2: منابع آزمون

انجمن علمی بهداشت محیط ایران به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در آزمون مي رساند كه كليه منابع  آزمون مرحله چهارم در دور سوم 93  جهت آمادگي داوطلبين در امتحان  از لینک  ذيل بصورت يكجا  قابل دانلود است.

دانلود منابع آزمون