اطلاعیه4: داوطلبین غیرمجاز

داوطلبینی که در لیست ذکر شده اند به دلیل نقص در پرونده مجاز به شرکت در ازمون نمی باشند. در صورت تمایل به شرکت در ازمون تا ساعت 12 بامداد ر وز یکشنبه 12تیرماه از قسمت ویرایش سایت نسبت به اصلاح پرونده اقدام نمایند. در غیر این صورت مسئولیت عدم امکان حضور در جلسه به عهده داوطلب خواهد بود.

ردیف نام نام خانوادگی استان سکونت
۱ سارا آقاجان زاده کندسری مازندران
۲ سیده معصومه ابراهیمی آذربایجان شرقی
۳ هانیه ابن علی مرکزی
۴ زهرا ابن علی حیدری چهارمحال و بختیاری
۵ فاطمه احمدزاده فارس
۶ صغری افشاری تهران
۷ زینب اگین قره بورین آذربایجان غربی
۸ زهرا سادات باغانی خراسان رضوی
۹ سیده الهه بدیعی خیرابادی خراسان رضوی
۱۰ فاطمه براری خراسان رضوی
۱۱ صباح بیگ رضائی کرمانشاه
۱۲ نوید پاغنده تهران
۱۳ گل جمال جرجانی گلستان
۱۴ فاطمه جعفری فارس
۱۵ طاهره جعفری کلر خراسان رضوی
۱۶ ناعمه جهان کام خراسان جنوبی
۱۷ طاهره حریزی خوزستان
۱۸ معصومه حسن زاده تلخاب آذربایجان غربی
۱۹ مبینا سادات حسینی تهران
۲۰ شهرام خودکامه تهران
۲۱ لیلا رحمتی تهران
۲۲ سیده زهرا رحیمی بایگی خراسان رضوی
۲۳ احمد رضازاده آذربایجان شرقی
۲۴ علی روحی بیرون تهران
۲۵ سیده مریم سادات فارس
۲۶ راضیه سلمانی ملک کلایی سمنان
۲۷ فهیمه سیف زاده آذربایجان شرقی
۲۸ زهرا شاهمرادی مرکزی
۲۹ راضیه شاهی پور تهران
۳۰ شادی شبرنگ رودبارکی مازندران
۳۱ فاطمه شریفی پیرجل کرمان
۳۲ شقایق شمسی تهران
۳۳ فرناز صیدی فارس
۳۴ جمشید طلایی تهران
۳۵ عاطفه عارف نژاد کهکیلویه و بویراحمد
۳۶ مهدیه عسگری مازندران
۳۷ سیمین علیزاده بالان صفر علی اردبیل
۳۸ راضیه فیضی احمد آبادی کرمان
۳۹ محمد سجاد قربانی فارس
۴۰ فرشته قربانی ریسی دشتکی اصفهان
۴۱ پژمان قنبری تهران
۴۲ صدیقه قنبری فارس
۴۳ کریم کریمدوست تهران
۴۴ زیبا کی خالی آذربایجان شرقی
۴۵ فایزه محمدی مرکزی
۴۶ رضا محمدی نافچی چهارمحال و بختیاری
۴۷ نیکتا محمودی تهران
۴۸ پدرام ناصرزارع البرز
۴۹ مریم نصیری چهارمحال و بختیاری
۵۰ امید نیک زاد فارس
۵۱ سیده اناهید هاشمی اصل تهران
۵۲ اکرم هاشمی نسب کهکیلویه و بویراحمد
۵۳ مریم یداللهی فارسانی چهارمحال و بختیاری
۵۴ ملیحه یوسفی تهران