اطلاعیه۱: منابع آزمون39

به اطلاع داوطلبین محترم می رساند:

فهرست منابع آزمون مرحله سی و  نهم شرح زیر بوده و از طریق لینک زیر قابل دانلود است. داوطلب موظف است برای هر دوره  از آزمون منبع اعلامی مربوط به همان آزمون را مطالعه نماید و هر گونه خطا در این مورد به عهده داوطلب می باشد( مطالعه منابع دوره قبل و اعتراض به نتیجه آزمون قابل پذیرش نیست).

لینک دانلود منابع آزمون 39

لازم به ذکر است منبع شماره 3 دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف  از دوره سی و هشتم از منابع آزمون حذف گردیده است.