اطلاعیه1: راهنمای آزمون

جهت سهولت و كسب اطلاع داوطلبين از مراحل و روند ثبت نام فايل دفترچه راهنماي آزمون از لينك زير قابل مشاهده است

دفترچه راهنمای آزمون ششم