اطلاعیه5: آدرس حوزه ها

 

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون

 صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف

مورخ 15/11/94

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اصفهان

اصفهان- ميدان شهدا- خ ابن سینا- جنب بیمارستان امین- سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2

تبریز

تبریز- پرديس- خ گلدشت - دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

3

تهران

تهران- بلوار کشاورز- خ پورسینا- درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران- سالن شهدا

4

فارس

شيراز- خيابان زند-  جنب هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- زیرزمین - سالن 22 بهمن

5

مازندران

مازندران -کیلومتر 18 جاده فرح آباد- دانشگاه پیامبراعظم- دانشکده بهداشت

6

نیشابور

نیشابور- خ شهید جعفری( خ راه آهن) – ابتدای خ رازی- ساختمان معاوت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

7

همدان

همدان- خيابان شهيد فهميده- چهارراه پژوهش- روبروي پارك مردم- پرديس دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت