اطلاعیه10: اسامی پذیرفته شدگان
به اطلاع کلیه داوطلبین می رساند که اسامی کلیه قبول شدگان آزمون به ترتیب رتبه در فایل ذیل قابل مشاهده است.