1 خرداد زمان دریافت گواهی قبولی آزمون ششم
به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون می رساند که گواهی های صادر شده از شنبه 1 خرداد قابل دریافت در حوزه های معاونت بهداشتی استان خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 11 آزمون ششم مطالعه نمایید.