اطلاعيه شماره 7

دلايل عدم دريافت كارت ورود به جلسه متقاضيان

 

متقاضايني كه در دريافت كارت ورود به جلسه خود دچار مشكل شده اند  و با پيغام ثبت نام شما تایید نشده است شما مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه نمی باشید مواجه شده اند، به دليل عدم الصاق صحيح مدارك در زمان ثبت نام آزمون مي باشد.

لذا جهت رفع اين مشكل متقاضيان بايد به آدرس http://azmoon.iaeh.ir// مراجعه و از قسمت ويرايش اطلاعات با وارد كردن كد ملي و رمز عبور وارد اطلاعات ثبت شده گردند. سپس با تاييد صفحه مشخصات فردي به صفحه دوم اطلاعات رفته و هر كدام از مدارك مورد نياز را با انتخاب گزينه Brows‌ محل مدرك درخواستي را مشخص و سپس گزينه بارگذاري فايل را انتخاب نمايند. در اين مرحله بايد عكس ارسالي براي متقاضي نمايش داده شود،‌ در غير اين صورت مجددا اين كار بايد تكرار گردد. اين كار بايد براي تمامي مدارك ارسالي انجام شود. در نهايت تمامي فايل هاي الصاقي را با فشردن دكمه ذخيره اطلاعات و رفتن به مرحله بعد ذخيره نموده و از سيستم خارج شوند.

پس از بررسي مدارك ارسالي و تاييد آن توسط كارشناس بررسي مدارك، متقاضي مجاز به دريافت كارت ورود به جلسه خواهد بود. متقاضيان تاييد شده مي توانند با ورود به سيستم از بخش دريافت كارت، كارت ورود به جلسه خود  را دريافت نمايند.