اطلاعیه 1: دفترچه راهنما12

به  کلیه داوطلبين محترم توصيه مي گردد قبل از شر وع ثبت نام در سامانه آزمون مطالب اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده و با بررسی شرایط کامل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمايند.

دفترچه راهنما آزمون مرحله 12