اطلاعیه 4: حوزه های آزمون

در اين دوره از آزمون مرحله دوازدهم تعیین صلاحیت ممیزان بهداشتی حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، نیشابور، شیراز، تبریز، مازندران و ایلام بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.