اطلاعيه شماره 8: مهلت دريافت كارت به اتمام رسيد
به اطلاع كليه داوطلبين شركت درآزمون مشاوران فني و مسئولين فني طرح خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مي رساند كه مهلت دريافت كارت ورود به جلسه به اتمام رسيده است. داوطلبيني كه موفق به دريافت كارت نگرديده اند مجاز به شركت در آزمون نمي باشند. اين متقاضيان مي توانند در آزمون بعدي كه در ارديبهشت ماه برگزار مي گردد شركت نمايند. شرايط شركت در آزمون اين دسته از  داوطلبان متعاقبا اعلام مي گردد.