اطلاعیه شماره 4: آدرس حوزه آزمون 12

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت دوازدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 96/04/22

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

ایلام

ایلام- بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان

2

تهران

تهران- بلوار کشاورز- خ پورسینا- درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه همکف سالن اجتماعات

3

تبریز

تبریز- پرديس- خ گلدشت - دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

4

شیراز

شیراز- خ زند- ساختمان مرکزی علوم پزشکی شیراز- سالن 22 بهمن

5

مازندران

مازندران-ساری - خیابان قارن - مدرسه حافظ

6

نیشابور

نیشابور- خ راه آهن-( خ شهید جعفری) ، خ رازی، ساختمان معاونت آموزشی شهید چمنی