اطلاعیه شماره 7: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین دوره دوازدهم آزمون خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف می رساند که با بررسی های انجام شده سوالات 18و 43 حذف گردیده است و سوال 34 گزینه ج صحیح می باشد. با توجه به اعلام کلید نهایی نتایج تا پایان 96.5.11 بر روی سامانه آزمون قرار خواهد گرفت.