اطلاعیه شماره 9: مهلت اعتراض به سوالات

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون می رساند که كليد سوالات۲۴ ساعت پس از برگزاري آزمون از طريق سامانه آزمون منتشر می گردد.

درصورتی که نسبت به هر یک از سوالات بر اساس کلید اعلام شده اعتراضی وجود داشته باشد از طریق سامانه آزمون از بخش ثبت اعتراض آزمون داوطلب می‌تواند درخواست خود را ازتاریخ 6 بهمن لغایت 8 بهمن بر اساس فرم اعلام شده فقط به صورت اینترنتی ارسال کنند.