اطلاعیه 3: منابع آزمون13

 منابع آزمون سیزدهم  تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي  به شرح جدول ذیل مي باشد:

ردیف

منبع

1

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

2

دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه،تولید،توزیع،نگهداری،حمل و نقل و فروش موادخوردنی  آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

3

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

4

دستورعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف

5

دستورعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

6

دستورعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس

7

دستورعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

8

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش

9

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از استخر شنا- مراکز تفریحی آبی

10

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی

11 دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از هتل، مهمانسرا و پانسیون