اطلاعیه 3:‌ حوزه های امتحانی

در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مازندران، زنجان، همدان، اهواز و بیرجند بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.