اطلاعیه6 : آدرس حوزه امتحانی

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت چهاردهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 25/08/96

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اهواز

اهواز، امانیه، خیابان شهید دکتر فاطمی، روبروی ناحیه انتظامی سابق، مرکز بهداشت استان ، سالن اجتماعات

2

تهران

تهران، بلوار کشاورز، خ پورسینا، درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه همکف، سالن اجتماعات

3

بیرجند

بیرجند - بلوار شهید رجایی، پشت ترمینال، خیابان مهزیار-  مهزیار ۱  ، مرکز آموزش بهورزی شهرستان بیرجند

4

زنجان

زنجان، چهارراه امیرکبیر، ساختمان مرکز بهداشت شهرستان زنجان، طبقه زیرزمین، سالن اجتماعات

5

مازندران

ساری،کیلومتر ۱۸ جاده خزرآباد،مجتمع دانشگاه علوم پزشکی پیامبر اعظم(ص)، دانشکده بهداشت

6

همدان

همدان، چهارراه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشکده بهداشت