اطلاعیه 3: حوزه های آزمون

در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران- سبزوار- فارس- گیلان- کردستان- اصفهان بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.