اطلاعیه 5: حوزه های آزمون

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت پانزدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 96.10.21

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اصفهان

اصفهان، خیابان ابن سینا، جنب بیمارستان امین، حوزه ی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

ایران

تهران، بزرگراه همت ، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه زیرزمین، سالن امتحانات

3

سبزوار

خراسان رضوی، سبزوار، خیابان طالقانی، میدان شهید فهیمده، مرکز بهداشت شهرستان سبزوار

4

فارس

شیراز - خیابان زند ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - همکف سالن 22بهمن

5

گیلان

گیلان، رشت، میدان فرهنگ، خیابان آزادگان، مرکز بهداشت استان گیلان

6

کردستان

کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی