اطلاعیه 3: حوزه های آزمون

در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی اراک- تهران- تبریز- زاهدان و گرگان بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.