اطلاعیه شماره 11: تاریخ اعلام نتایج آزمون
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در اولین آزمون می رساند که نتایج آزمون حداکثر تا تاریخ 11 اسفند مصادف با روز ملی بهداشت محیط از طریق سامانه آزمون اعلام می گردد.