اطلاعیه 4: دفترچه راهنما

به  کلیه داوطلبين محترم توصيه مي گردد قبل از شروع ثبت نام در سامانه آزمون مطالب اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده و با بررسی شرایط کامل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمايند.

دفترچه راهنمای آزمون 16