اطلاعیه 5: حوزه های آزمون

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت شانزدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 96/12/03

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اراک

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوچه گلستان- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

2

تبریز

تبریز- پرديس- خ گلدشت - دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

3

تهران

تهران، بلوار کشاورز، خ پورسینا، درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه همکف، سالن اجتماعات

4

زاهدان

زاهدان- بلوار بهداشت- جنب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

5

گرگان

گرگان- خ مطهری- خ گل ها- انتهای کوچه گلبرگ یکم- مرکز آموزش بهورزی