اطلاعیه 1: برنامه زمان بندی17

داوطلبین گرامی برنامه زمان بندی آزمون مرحله هفدهم طبق جدول زیر بوده و مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

لذا در بازه زمانی اعلامی نسبت به ثبت نام و ویرایش اقدام نمایید.

        برنامه زمان بندي آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي  دوره هفدهم

دوره

هفدهم

ماه برگزاری

اردیبهشت

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

97/01/20

97/02/11

دريافت كارت آزمون

97/02/25

97/02/27

آزمون

97/02/27 پنج شنبه ساعت 10صبح

كليد آزمون

97/02/31

اعتراض به سوالات آزمون

97/02/31

97/03/02

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون

حوزه های امتحانی

تهران- مشهد- ارومیه – کردستان - همدان