اطلاعیه 3: دفترچه آزمون17

به کلیه داوطلبين محترم توصيه مي گردد قبل از شروع ثبت نام در سامانه آزمون، مطالب اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده و با بررسی شرایط کامل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمايند.

دفترچه راهنمای آزمون 17