اطلاعیه 9: آدرس حوزه های آمتحانی

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت هجدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 97/08/03

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

توضیحات

1

ارومیه

آذربایجان غربی- شهر ارومیه - بلوار رسالت ، کوی اورژانس- ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - سالن ابن سینا

 

2

ایران

تهران، بزرگراه همت ، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه زیرزمین، سالن امتحانات

داوطلبین   شماره 200-1

3

تهران

تهران- بلوار کشاورز- خ پورسینا- درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه همکف سالن اجتماعات

داوطلبین   شماره 402-201

4

مشهد

مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای بلوار هنرستان- هنرستان شهید کاظمیان

 

5

همدان

همدان- چهارراه پژوهش – بلوار شهید فهمیده – روبروی پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکی همدان – دانشکده بهداشت