اطلاعیه 14:‌آدرس تحویل گواهی18

 

 آدرس محل تحويل گواهي هاي قبولي آزمون  هجدهم مورخ 03/08/97

ردیف

استان

آدرس

تلفن

مسئول تحويل مدارك

1

البرز

كرج- عظيميه - 45 متري كاج- جنب سازمان نظام پزشكي- معاونت بهداشتي - طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32543837-026

خانم مهندس اخوان

2

آذربایجان غربی

اروميه- خيابان شهيد بهشتي- روبروي مسجد قبا- معاونت بهداشتي – طبقه سوم-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

33452830-044

آقاي مهندس قاسمي

3

آذربایجان شرقی

تبريز- خيابان ثقه السلام شمالي- منبع آب- مركز بهداشت استان -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32330298-041

خانم مهندس قيطانچي

4

اردبیل

اردبیل – انتهاي خيابان دانشگاه- جنب شهرك دادگستري- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبیل – طبقه اول- معاونت بهداشتي -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 5618985991

33521900-045

آقاي مهندس عيني

5

اصفهان

اصفهان – خيابان ابن سينا- جنب بيمارستان امين-  حوزه معاونت بهداشتي- طبقه همكف-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 8148653374

34471000-031

خانم مهندس عطایی

6

ایلام

ایلام- بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان- گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای - کد پستی 6931165358

32227702-084

آقای مهندس سهرابیان

7

بوشهر

بوشهر- خ ورزش- روبروی ستاد نماز جمعه- معاونت بهداشتی- گروه بهداشت محیط و حرفه ای- کد پستی 7514633341

33322079-077

خانم مهندس چاهشوری

8

تهران

تهران- تقاطع خ حافظ و جمهوري- ساختمان قديم وزارت بهداشت- طبقه اول- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌‌اي

63453458-021

آقای مهندس طلایی/

خانم مهندس ذبیحی

9

خراسان رضوی

خراسان رضوی - مشهد- انتهاي خيابان سناباد- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 9185684538

38415001-051 داخلي 219

خانم مهندس مازوجی

10

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی- خ معلم- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بیرجند- گروه بهداشت محیط و حرفه ای

32441182-056

خانم مهندس خوراشادی زاده

11

خراسان شمالی

بجنورد- خيابان چمران- خيابان جمهوري- كوچه يادگان- معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 9413875199

32222923-058

32244678-058

آقاي مهندس بهنیا

12

چهارمحال بختیاری

شهركرد- ميدان انقلاب- خ ملت- مركز بهداشت استان- ساختمان شماره 2- طبقه دوم- گروه سلامت و محيط كار

22221534-038

آقاي مهندس بنايي

13

خوزستان

اهواز- امانيه- خيابان دكتر فاطمي- نبش كوچه شهيد عارف- روبروي فرماندهي نيروي انتظامي- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خوزستان – ساختمان شماره يك- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

33339194 – 061

داخلی 231 

خانم مهندس شفيعي

14

زنجان

زنجان – بلوار آزادي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان - معاونت بهداشتي - طبقه اول- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 4515613113

33421017-024

آقاي مهندس ملك زاده

15

فارس

شيراز-  بلوار كريمخان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز- معاونت بهداشتي - طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

19-32305410-071

داخلی 5747

آقای مهندس نجفی

16

قزوین

بلوار آزادگان- ابتداي خيابان مفتح- ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- طبقه سوم- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی  3414853135

33678982-028

آقای مهندس طهماسبي پور/ خانم مهندس نادری

17

قم

قم – خيابان امام- خيابان 20 متري شهيد بهشتي- مركز بهداشت استان قم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

36700404-025

آقای مهندس باباخاني

18

کرمان

كرمان- بلوار جمهوري اسلامي- بالاتر از چهار راه شفا- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان- مرکز بهداشت استان

32113144-034

آقای مهندس گلزاری

19

کرمانشاه

کرمانشاه – ميدان فاطميه- اول خيابان بهار- معاونت امور بهداشتي كرمانشاه- طبقه سوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

37257801-083

آقاي مهندس اجرايي

20

کردستان

سنندج – خيابان آبيدر- ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- طبقه دوم- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 6618634683

33244989-087

خانم مهندس صمدنژاد

21

کهیلویه  و بویر احمد

کهکیلویه و بویراحمد- ياسوج- بلوار شهيد قرني-  مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي-  کدپستی 7591667449

33336580-074 

آقاي مهندس کرمی

22

گلستان

گرگان- خيابان 5 آذر- خيابان تختي – كوي كشاورز- مركز بهداشت استان گلستان- طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32243095-017

آقاي مهندس رضايي

23

گیلان

رشت-  ميدان فرهنگ- خيابان آزادگان- روبروي مدرسه شهيد بهشتي- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 4188614975

33323991-013

آقاي مهندس اسلامي/ آقاي مهندس سعيدي

24

لرستان

خرم آباد- خيابان معلم- ميدان انوشيروان رضايي- ستاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني-  حوزه معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- صندوق پستی 441

33326700- 066

آقاي مهندس پیری اعلم

25

مازندران

ساري- خيابان امير مازندراني- خيابان شهبند( رودكي سابق)- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 4816717887

33398334-011

خانم مهندس عقيلي

26

مرکزی

اراك- كوي مصطفي خميني- كوي گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- حوزه معاونت بهداشتي - طبقه دوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي- کدپستی 3818146851

33678637- 086

خانم مهندس تركماني

27

همدان

همدان – ميدان فلسطين - معاونت بهداشتي استان – طبقه دوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- صندوق پستی 319

34246004-081 

آقاي مهندس افشار

28

یزد

يزد- ميدان شهيد باهنر-  ابتداي بلوار شهيد صدوقي- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي- کدپستی 8916978477

37245500- 035

آقاي مهندس جعفری