اطلاعیه1: برنامه زمان بندی 19

 

   برنامه زمان بندي آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي  

دوره

نوزدهم

ماه برگزاری

دی

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

97/09/10

97/09/26

دريافت كارت آزمون

97/10/11

97/10/13

آزمون

97/10/13پنج شنبه ساعت 10صبح

كليد آزمون

97/10/15

اعتراض به سوالات آزمون

97/10/15

97/10/17

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون

حوزه های امتحانی

ارومیه،‌ ایران، ساری، کرمان، نیشابور و یاسوج