اطلاعیه 3: دفترچه آزمون

کلیه داوطلبين محترم توصيه مي گردد قبل از شروع ثبت نام در سامانه آزمون، مطالب اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده

و با بررسی شرایط کامل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمايند.

دانلود دفترچه آزمون مرحله نوزدهم