اطلاعیه 4: آدرس حوزه امتحان

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت نوزدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 97/10/13

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

ارومیه

ارومیه- بلوار رسالت- انتهای خیابان جهاد- جنب اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی- سالن ابن سینا

2

ایران

تهران، بزرگراه همت ، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه زیرزمین، سالن امتحانات

3

کرمان

کرمان ، قبل از میدان هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جنب معاونت دانشجویی، سالن 9 دی

4

ساری

ساری، کیلومتر 18جاده فرح‌آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت

5

نیشابور

نیشابور-شهرک- بلوار جانبازان، روبروی فروشگاه انقلاب، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

6

یاسوج

یاسوج ،خیابان پاسداران، دانشکده بهداشت