اطلاعیه 6: توصیه به داوطلبین

توصیه به داوطلبین

ضمن آرزوي موفقيت  براي تمامي داوطلبان آزمون به اطلاع مي رساند در خصوص آزمون به موارد زير توجه فرماييد:

آزمون درروز پنج شنبه مورخ 13/10/97در ساعت 10 صبح در حوزه اعلامي برگزار مي‌گردد.

مدت زمان آزمون 60 دقیقه است.

داوطلبان باید از كارت ورود به جلسه آزمون پرينت(سياه و سفيد) تهيه نموده و براي ورود به حوزهاي آزمون، آن را همراه با كارت ملي يا شناسنامه خود ارائه نمايند. و همراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون مي گردد.

تأييد صحت اطلاعات مندرج در پاسخنامه و کارت ورود به جلسه با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است، لذا هر گونه مغايرت آن بر عهده متقاضي است.

در صورت مغایرت در اطلاعات داوطلب برروی کارت جلسه،‌ اطلاعات صندلی و پاسخنامه بایستی به مسئولین حوزه اطلاع داده شود تا در صورتجلسه برگزاری آزمون قید گردد.

داوطلبيني كه موفق به دريافت كارت نگرديده اند ، اما اسم آنان در لیست حاضرین ورود به جلسه است (مجاز به شركت در آزمون بوده) و با ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار می توانند در جلسه حضور بهم رسانند.

آدرس محل های برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبین درج گرديده است.

متقاضيان بایستی 30 دقيقه قبل از شروع جلسه در حوزه آزمون حضور داشته باشند و از همراه داشتن وسايل اضافي در روز آزمون خودداري نمايند.

سوالات آزمون شامل 60 سئوال 4 گزينه اي و از منابع اعلام شده توسط مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

سوالات آزمون داراي ارزش يكسان است.

 آزمون داراي نمره منفي مي باشد. در پاسخگويي به سوالات دقت لازم را مبذول فرماييد.

 به دلیل اینکه سوالات توسط دستگاه قرائت می گردد داوطلبین بایستی جهت پاسخگويي به سوالات  بایستی از مداد نرم استفاده نمايند و از مخدوش كردن پاسخنامه اجتناب نمايند.

داوطلبين بايستي دفترچه سوالات را پس از پاسخ گويي به همراه پاسخ نامه تحويل مراقبين جلسه داده شود و شماره صندلي داوطلبي را جهت پيگيري نتايج آزمون نزد خود نگهدارند.

داوطلبین حاضر در جلسه بایستی لیست حضور غیاب جلسه آزمون رو امضا نمایند.

ملاك قبولي در آزمون كسب حداقل 70% نمره كل آزمون مي باشد.

سؤالات به گونه‌اي طراحي گرديده كه نياز به استفاده از ماشين حساب در آزمون نمي باشد، لذا از آوردن هرگونه ماشين حساب در جلسات آزمون جداً خودداري نمايید.

با توجه به اینکه دفترچه سوالات، پس از آزمون، از داوطلب گرفته خواهد شد ، داوطلبین مجاز هستند که شماره سوالات مورد اعتراض خود را در برگه اعتراضات دفترچه سوال در حین آزمون یادداشت نمایند.