اطلاعیه1: برنامه زمان بندی

انجمن علمی بهداشت محیط ایران به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در آزمون شرکت ها و موسسات خوداظهاری و خود کنترلی بهداشتی می رساند که اولین آزمون در سال 93 ، طبق برنامه زمان بندی آزمون به شرح زیر اعلام می گردد:

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ارسال مدارك آزمون

93/01/20

93/02/05

تصحيح مدارك

93/02/06

93/02/10

دريافت كارت آزمون

93/02/15

93/02/17

آزمون

93/02/19

كليد آزمون

93/02/21

اعتراض به سوالات آزمون

93/02/22

93/02/24

اعلام نتايج

متعاقباً از طريق سايت انجمن اعلام مي گردد

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون

 

 لازم به ذکر است که راهنمای شرکت در آزمون همزمان با شروع ثبت نام از طریق سامانه قابل مشاهده است.