اطلاعيه 2: منابع آزمون

انجمن علمی بهداشت محیط ایران به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در آزمون مي رساند كه كليه منابع دومين آزمون- دور اول 93  جهت آمادگي  داوطلبين در امتحان  از لینک  ذيل بصورت يكجا  قابل دانلود است.

دانلود منابع آزمون