اطلاعيه3: رفع نواقص
تمامي داوطلبيني كه به هر دليل موفق به آپلود مدارك و دريافت كد رهگيري نشده اند، در زمان ويرايش اطلاعات از تاريخ 93/02/06 لغايت 93/02/10  نسبت به اصلاح اطلاعات  خود اقدام نمايند. در صورت عدم تكميل مدارك درخواستي فرآيند ثبت نام كامل نبوده و امكان شركت در جلسه آزمون وجود ندارد.
لازم به ذكر است در زمان ويرايش به مدارك ذيل توجه فرماييد:
  • در فرآيند ثبت اطلاعات هرگز از دكمه next و back ‌استفاده ننماييد.
  • در فرآيند ثبت اطلاعات ساير صفحات و تب‌ها بسته باشند.
  • از بارگذاري فايل هاي خود اطمينان حاصل نماييد. هر فايلي كه پس از بارگذاري براي داوطلب در هنگام ثبت نام قابل مشاهده باشد امكان ررسي وتاييد آن توسط كارشناسان بررسي  است. لذا فرآيند بارگذاري را براي تمامي فايل هاي انجام دهيد.
  • به دليل اينكه ارتباط با داوطلبين از طريق آدرس ايميل و تلفن هاي ثبت شده در سيستم است، در وارد كردن صحيح آنها دقت لازم را مبذول نماييد.
  •