اطلاعیه 8 : کلید نهایی

به استحضار می رساند کلید نهایی ازمون مرحله بیست و یکم به شرح زیر اعلام می گردد:

سوال 53 به دلیل ایراد در نگارش متن حذف می‌گردد.