اطلاعيه 5: آدرس حوزه ها

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف به شرح ذيل مي باشد:

 

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

دانشگاه هاي مرتبط با حوزه امتحاني

1

تبریز

پرديس- خ گلدشت - دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

2

فارس

شيراز- خيابان نشاط- سالن اجتماعات سينا و صدرا

3

یزد

ميدان امام حسين(ع)- ابتداي بلوار دانشجو- مجتمع آموزشي امام رضا(ع)- دانشكده بهداشت

4

مازندران

ساري – خيابان امير مازندراني – خيابان وصال- دانشكده پرستاري و مامايي

5

ايران

بزرگراه همت- پرديس دانشگاه علوم پزشكي ايران- دانشكده پزشكي

6

مشهد

سبزوار- كيلومتر 5 جاده تهران ( پليس راه) – دانشگاه علوم پزشكي سبزوار- معاونت آموزش- ساختمان شماره 2

7

جندي شاپور اهواز

اهواز- امانيه- خيابان دكتر فاطمي روبروي فرماندهي نيروي انتظامي اهواز – معاونت بهداشتي استان- سالن اجتماعات

8

همدان

چهارراه پژوهش- روبروي پارك مردم- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت

9

اصفهان

ميدان آزادي- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

10

زاهدان

زاهدان- بلوار بهداشت- معاونت بهداشتي( مركز بهداشتي استان)