اطلاعیه 7: آدرس حوزه‌های آزمون

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون فوق العاده(2)

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 98/07/25

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

اصفهان

اصفهان ، میدان شهدا، خیابان ابن سینا ، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان، سالن اجتماعات ، طبقه دوم

2

اهواز

اهواز، خیابان گلستان،  خیابان فروردین، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،  دانشکده بهداشت

3

ایران

تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه زیرزمین، سالن امتحانات

4

تبریز

تبریز، خیابان ثقه الاسلام، منبع آب، مرکز بهداشت استان

5

کرمان

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه شفا،  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سالن آموزش سلامت

6

سبزوار

سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بلوکB، دانشکده بهداشت ،  طبقه اول