اطلاعیه 7: آدرس حوزه‌های آزمون

 

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ 23/08/98

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

آدرس

1

ایران

تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی شهید بهشتی

2

ایلام

ایلام- بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان

3

زاهدان

زاهدان- بلوار بهداشت- جنب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان- مرکز بهداشت استان- سالن PHD

4

سمنان

سمنان- بلوار بسیج- بعد از پل امیر کبیر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سالن امام جواد

5

کرمانشاه

کرمانشاه- میدان فاطمیه- ابتدای خ بهار-  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سالن اجتماعات معاونت بهداشتی

6

گیلان

رشت خیابان رسالت رودبارتان مرکز آموزش بهورزی رشت

7

نیشابور

نیشابور، شهرک،بلوار جانبازان،  روبه رو ورزشگاه انقلاب، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

8

یزد

یزد. میدان امام حسین. ابتدای بلوار دانشجو. مجتمع آموزشی امام رضا. سالن کنفرانس معاونت بهداشتی