اطلاعیه 8: لیست شماره صندلی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون می رساند با توجه به اینکه برخی از داوطلبین موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند لیست شماره صندلی داوطلبین به ترتیبت حروف الفبا به تفکیک حوزه در ذیل آمده است. داوطلبينی که اسم آنان در لیست های پیوست آمده  (مجاز به شركت در آزمون بوده) و با ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار می توانند در جلسه حضور بهم رسانند. همچنین  آدرس حوزه های امتحانی علاوه بر درج بر روی کارت ورود به جلسه ، در اطلاعیه شماره  7 درج گردیده است.

لیست داوطلبین ایران

لیست داوطلبین ایلام

لیست داوطلبین زاهدان

لیست داوطلبین سمنان

لیست داوطلبین کرمانشاه

لیست داوطلبین گیلان

لیست داوطلبین نیشابور

لیست داوطلبین یزد